SAYILARIN GİZEMİ SERİSİ-IV

Photo by Marjan Blan | @marjanblan İSLAMDA SAYILAR İslam da bütün dinler gibi belli sayıların önemi üzerinde durmuştur ve pek çok durumda Pisagorcu düşünceleri izleyerek vurgu özellikle tek sayılara yapılmıştır. Tek sayılara (bunlar eril kabul edilmişlerdir, buna karşın çift sayılar dişildir ve olumsuz çağrışımlarla doludur) ilişkin Pisagorcu tercih, İnnellahe vitrun, yuhibbu’l-vitre, “Allah tektir, teki sever” [...]

SAYILARIN GİZEMİ SERİSİ-III

Photo by Susan Holt Simpson GNOSİS VE KABALA GNOSTİSİZM Bir gnostik taşındaki aslan yüzlü ilah. Fiziksel dünyanın rabbisi, egoist ve kötü karakterini temsil eden aslan yüzlü olarak tanımlandı. Samael onun isimlerinden biriydi. İlk olarak Hümanizmin, daha sonra da Rönesansın gelişiyle Kabalistik düşünce modlarıyla birleşen ve Hermetizm’in yeni ateşiyle iyice ısıtılan kompleks Gnostik düşünce geleneği antik nihilizmini terk [...]

BİR DOĞA BİLİMCİ: ALEXANDER VON HUMBOLDT

Yaşadığı döneme damgasını vuran bir doğa bilimci, seyyah, politikacı, diplomat, hatip ve demokrat olan Alexander von Humboldt, 3600 bitki ve çok sayıda hayvan türünün bilimsel tanımlamasını, çizimleri ile birlikte yapmıştır. Özellikle Botanik, Vejetasyon Bilimi, Zooloji, Fizyoloji, Astronomi ve diğer doğa bilimleri ile ilgili araştırma ve gözlemler yapmış, Fiziki Coğrafya, Jeofizik, Jeomorfoloji, Mineraloji ve Ekolojinin modern [...]

SAYILARIN GİZEMİ SERİSİ-II

Photo by Matt Hoffman PİSAGORCULAR VE PİSAGORCU SAYI KURAMI ‘‘İlerleme hayatın, sayı ise evrenin yasasıdır.’’ Raffaello Sanzio’nun Atina Okulu’nda (1510) Pisagor Kültürel küremizde, yani Yahudi, Hıristiyan ve İslami kürede, sayılara ve özelliklerine gösterilen ilgi esas olarak Pisagorcuların hazırladığı temellere dayanır. MÖ altıncı yüzyılda Samos adasında doğan Pisagor, tiran Polikrates'ten kaçmak için MÖ 532'de ltalya'nın güneyindeki [...]

SAYILARIN GİZEMİ SERİSİ-I

Photo by Jon Tyson SAYILAR VE SAYI SİSTEMLERİ Matematiksel ruh, kendisini, insanların yaşadığı ya da eski yaşamlara ait maddi izlerin bulunduğu her yerde ortaya koyan başlangıçsal insani ögedir.Sayılar ve sayı sistemlerine ait bir incelemeden Willi Hartner Bu argümanını desteklerken daha çok matematiksel güdülerine güvendiğini ileri sürdüğü Taş Çağı sanatçısı örneğini alıntılar. Bu güdü soyutlanmış, geometrik [...]

MATEMATİK TİYATROSU SERİSİ-2

Photo by stefano stacchini LAPLACE, LAGRANGE, NAPOLYON VE VARSAYIMLAR ÜZERİNE Dış ses: 18. yüzyılda matematiğin hızlı gelişiminde öncülük görevini üniversitelerden çok akademiler yapmıştır. Bu akademilerin en ünlüleri Berlin ve Petrograd'takilerdir. Bu öncülüğe rağmen Almanya ve Rusya'dan o dönemde ünlü matematikçilerin çıkmaması oldukça ilginçtir. Bu akademiler değerlerini İsviçreliler ve Fransızlardan almaktadır. İsviçre'nin Euler'i, Fransa'nın ise Lagrange'ı, [...]

YILDIZ KAYMASI VE KUYRUKLU YILDIZLAR

Photo by Juskteez Vu YILDIZ KAYMASI NEDİR? Geceleyin gökyüzünde gördüğümüz yıldızların tamamı, bizim de içerisinde bulunduğumuz Samanyolu Galaksisi içerisinde yer alır. Yıldızların parlaklıkları, onların ne tür bir yıldız olduklarına göre değişiklik gösterir. Üstelik ne kadar uzakta olurlarsa, o kadar sönük görünürler. Bazı geceler ise gökyüzünü izlerken, çok kısa bir anlığına gökyüzünde bir iz görürüz. Bu, tıpkı bir yıldızın, bir anlığına [...]

KARA DELİKLER

Kara delikler, modern teorik fiziğin ve astrofiziğin en heyecan verici ve ilginç çalışma alanlarından biridir. Kara delik, çekim alanı her türlü maddesel oluşumun ve ışınımın kendisinden kaçmasına izin vermeyecek derecede güçlü olan, kütlesi büyük bir kozmik cisimdir. Bir kara deliği doğrudan gözlemlemek imkânsızdır. Bilindiği gibi bir nesnenin görülebilmesi için, kendisinden ışık çıkması veya kendisine gelen ışığı yansıtması [...]

MATEMATİK TİYATROSU SERİSİ-1

DÜNYANIN TÜM ÇEMBERLERİ VE GERÇEKLER PERDE Photo by Kyle Head 1.Konuşmacı:     Kral Gyges’in oğlu dönemi Ege denizi kıyılarında İonia’da Tales kırda dolaşıyor. 2.Konuşmacı:     Hocam ne Thales’i aç karnına ya. 1.Konuşmacı:     Thales, dolaşıp duran yıldızların sırlarını keşfetmek amacıyla gökyüzünü inceliyordu. Yanındaki hizmetçi bir tarlada yürürken, yerdeki koca bir çukuru fark etti, düşmedi. Gökyüzünü [...]

SİNEMA TARİHİNİN EN YARATICI FİLMİ: THE TRUMAN SHOW

Başrolünde Jim Carrey’nin yer aldığı ve Peter Weir’in yönettiği The Truman Show 1998 yılında gösterime girmiştir. Jim Carrey "The Truman Show", muazzam bir sır üzerine kurulmuştur. Filmi izlediğimde sırrı bilmiyordum ve çok dikkatli bir şekilde yerleştirilmiş küçük şüphelerin ve merakların tadını çıkarabildim. Şans eseri sırrı bilmiyorsanız, daha fazla okumayın. Filme geçmeden önce kısaca truman sendromundan bahsedelim. truman [...]