YILDIZ KAYMASI VE KUYRUKLU YILDIZLAR

Photo by Juskteez Vu YILDIZ KAYMASI NEDİR? Geceleyin gökyüzünde gördüğümüz yıldızların tamamı, bizim de içerisinde bulunduğumuz Samanyolu Galaksisi içerisinde yer alır. Yıldızların parlaklıkları, onların ne tür bir yıldız olduklarına göre değişiklik gösterir. Üstelik ne kadar uzakta olurlarsa, o kadar sönük görünürler. Bazı geceler ise gökyüzünü izlerken, çok kısa bir anlığına gökyüzünde bir iz görürüz. Bu, tıpkı bir yıldızın, bir anlığına [...]

KARA DELİKLER

Kara delikler, modern teorik fiziğin ve astrofiziğin en heyecan verici ve ilginç çalışma alanlarından biridir. Kara delik, çekim alanı her türlü maddesel oluşumun ve ışınımın kendisinden kaçmasına izin vermeyecek derecede güçlü olan, kütlesi büyük bir kozmik cisimdir. Bir kara deliği doğrudan gözlemlemek imkânsızdır. Bilindiği gibi bir nesnenin görülebilmesi için, kendisinden ışık çıkması veya kendisine gelen ışığı yansıtması [...]